Veel gestelde vragen

Kan ik een proefles judo volgen bij Budoschool Zanshin?

Het is mogelijk om een gratis proefles te volgen bij Budoschool Zanshin. Omdat de groepen soms erg vol zijn, is het handig om even te informeren, bijvoorbeeld via het contactformulier, of er plaats is in de groep van uw keuze.

Vanaf welke leeftijd kan mijn kind op judo bij Budoschool Zanshin?

Kinderen kunnen vanaf 6 jaar lessen volgen bij Budoschool Zanshin.

Wat heeft mijn kind nodig voor de judoles?

Tijdens de eerste les(sen) kan worden volstaan met een lange trainingsbroek en een T-shirt met lange mouwen. De mouwen en broekspijpen dienen lang te zijn om te voorkomen dat uw kind zich bezeert door de wrijving met de judomat. Daarnaast is het voor de veiligheid belangrijk dat het kind geen sierraden om heeft of kauwgom in de mond. Het is aan te raden dat u zo snel mogelijk een judopak aanschaft voor uw kind. Deze zijn bij Budoschool Zanshin verkrijgbaar. Bij het pak hoort een band; dit dient een dunne band te zijn, omdat deze beter blijven zitten dan dikke banden.

Het is gewenst dat uw kind, wanneer het ouder is dan zes jaar, zichzelf kan aan- en uitkleden, het judopak kan aantrekken en de band kan knopen. U kunt dit eventueel thuis met ze oefenen. Jongere kinderen zullen bij het omkleden hulp nodig hebben van hun ouders/verzorgers. Het komt voor dat banden in de les wel eens los gaan. Wanneer de leraar steeds alles opnieuw moet vastmaken komt dit niet ten goede aan het verloop van de les. Ook daarom is het handig als de kinderen dit zelf kunnen. Schone handen en voeten en korte nagels worden ook zeer op prijs gesteld.

Op grond waarvan worden de groepen ingedeeld?

Het belangrijkste indelingsprincipe is de leeftijd van de leerlingen. De indeling is ongeveer als volgt:

  • zes tot en met acht jaar
  • negen tot en met elf jaar
  • twaalf tot en met zeventien jaar
  • achttien jaar en ouder

Daarnaast wordt er gekeken naar geestelijke en lichamelijke, vooral motorische, ontwikkeling.Wanneer een groep erg groot is, wordt deze soms gesplitst.

Als ik een les gemist heb, kan ik die dan inhalen?

Ja, het is altijd mogelijk om een gemiste les in te halen op een ander uur, in Vuren of in Meerkerk.

Wanneer kan mijn kind een band of slip hoger krijgen?

Elk seizoen vinden er twee of drie examens plaats. Over de precieze examendatum wordt u tijdig geïnformeerd.

Kan mijn kind ook meedoen aan judowedstrijden?

Als uw kind zes jaar of ouder is en al een keer heeft meegedaan aan de examens dan mag hij of zij meedoen aan judowedstrijden. Het is belangrijk voor uw kind om af en toe deel te nemen aan de wedstrijden. Een kind leert zo om met een bepaalde mate van gezonde spanning om te gaan en het komt dan ook eens tegenover andere kinderen te staan.

Ook betekent deelname aan wedstrijden vrijstelling voor een bepaald examenonderdeel. Er zij dus genoeg redenen om eens deel te nemen aan judowedstrijden. Daarbij geldt overigens dat de kinderen wel gestimuleerd dienen te worden, maar niet gedwongen om iets te doen wat ze niet willen. Het plezier van het kind staat voorop!

Naast de wedstrijden die Budoschool Zanshin organiseert, zijn er onder andere wedstrijden in Sliedrecht en in Hoogvliet.

Hoe werkt het puntensysteem van Budoschool Zanshin?

Als leerlingen van Budoschool Zanshin meedoen aan wedstrijden, kunnen ze daarmee punten verdienen. Een verloren wedstrijd is 5 punten, een gelijkspel is 6 punten en een winstpartij is 8 punten. Voor iedere 100 punten die een leerling haalt, krijgt hij of zij een leuke verrassing.

Moeten we ook lid worden van de Judobond?

Budoschool Zanshin is aangesloten bij de Judo Bond Nederland. Dat is voor u een garantie dat er op een goede en verantwoorde manier wordt lesgegeven door een gediplomeerd docent. Dat betekent echter niet dat u of uw kind automatisch ook lid zijn van de Judo Bond Nederland. Het lidmaatschap is namelijk persoonlijk.

Lidmaatschap bij de Judobond is noodzakelijk wanneer u of uw kind ooit zou willen deelnemen aan het zwarte bandexamen. Daarvoor moet een persoon minimaal 3 jaar lid zijn van de Judo Bond Nederland. Daarnaast is het lidmaatschap vereist om aan officiële JBN wedstrijden en evenementen deel te nemen.

Meer informatie over tarieven en voorwaarden van het lidmaatschap vindt u op de website van de Judo Bond Nederland.